U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!

                                                                            

website CantaYoung                               

klik hier voor Facebook     

Link naar de nieuwsbrief

 

CantaYoung laat Kerkraadse kinderen (weer) zingen! Dit doen we door op de basisscholen in Kerkrade, schoolkoortjes op te richten. Voor de iets oudere kinderen is er één gezamenlijk Kerkraads jeugdkoor van start gegaan.

 

Natuurlijk wil CantaYoung dat dit alles op een kwalitatief goede manier gebeurt. Daarom werken de basisscholen, de muziekschool en de amateurmuziekverenigingen samen.

Bij CantaYoung staat het kind centraal. Het gaat op de eerste plaats om het plezier ervaren van en het enthousiast worden voor het samen zingen in een koor. Daarnaast wordt er op een ongedwongen manier kennis gemaakt met muziek.

Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van schoolkoren (8-10 jaar) en het Jeugdkoor Kerkrade (Juniors 10-12 jaar en Youngsters 12 tot 15 jaar). In de verdere toekomst zal er ook een Jongerenkoor (14-18 jaar) en een Jongvolwassenen-koor (18-25 jaar) worden opgericht.

CantaYoung wil dat er een doorgaande koorlijn ontstaat en dat kinderen, als ze ouder worden, van het ene naar het andere koor kunnen overstappen. Ze kunnen zo met plezier blijven zingen in een, bij hun leeftijd passende, omgeving.

 

Bestuur:

Voorzitter - Toon Peerboom

Secretaris - Natascha Rabuda

Penningmeester - Willem van der Putten

PR - Dionne Wiertz-Bück

Diana Derx - van Gemert

Monique Schroeder

 

Doelstellingen en uitgangspunten 

Om kinderen de beleving te bieden van het zingen in koorverband wordt er in elke basisschool een schoolkoor opgericht. Om kinderen die, na de oriënterende kennismaking op de basisschool het zingen willen vervolgen in een meer uitdagende omgeving (bijv. als vervolg op het programma ‘n Klinkend Perspectief of CantaYoung) de mogelijkheid daartoe te bieden wordt er een jeugdkoor opgericht in Kerkrade (en t.z.t. een jongerenkoor/jong volwassenen-koor). Daarmee zorgen we ervoor dat mensen die in een koor willen zingen van jongs af aan die mogelijkheid hebben en dat ze de mogelijkheid hebben om te kunnen doorgroeien/doorstromen.gemiddelde leeftijd van deze koren ligt echter ruim boven de 50 jaar en er is slechts beperkte aanwas. Basisschool leerkrachten wijzen erop dat kinderen (nog steeds) graag zingen, maar er is geen mogelijkheid om dat in koorverband te doen. Daardoor dreigt de langjarige zangtraditie uit Kerkrade te verdwijnen.

Muziek is belangrijk voor kinderen. Reeds vele malen is wetenschappelijk aangetoond wat de positieve invloed van muziekopleiding en muziek maken is op de vorming van kinderen (zie bijv. het onderzoek dat de Universiteit van Maastricht in 2014 uitvoerde in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen LBM): “Muziek op de basisschool is investeren in onze toekomst!”

 Het programma CantaYoung streeft ernaar dat kinderen in Kerkrade (weer) gaan zingen. Daartoe worden schoolkoren opgericht in de basisscholen en wordt er een Kerkraads jeugdkoor  opgericht.